Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Anglicky-efektivně.cz
K Žižkovu 282/9
190 00, Praha 9
tel: +420 702 049 049 (Po-Pá)
napište nám
www.anglicky-efektivne.cz

ANKETA

Odkud jste o našem E-BOOKU dozvěděli?

Z internetu 4% Na doporučení kamaráda/kamarádky 87% Z letáku 5% Odjinud 3%

Vše o E-BOOKU a nákupu » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

obchodní společnosti

kontaktní telefon: +420 702 049 049

kontaktní email: info@anglicky-efektivne.cz 

pro prodej E-BOOKU (elektronické knihy), (dále též jen jako: digitální obsah nebo produkt) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.anglicky-efektivne.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup E-BOOKU (elektronické knihy), (dále též jen jako: digitální obsah nebo produkt), obchodní společnosti, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.anglicky-efektivne.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkt od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Nákup produktu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. 3 obchodních podmínek.

1.6.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktu (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání produktu též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání produktu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace produktu umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení ceny daného produktu a nákladů za navrácení produktu, jestliže tento produkt ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny produktu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním produktu. Informace o nákladech spojených s dodáním produktu uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je produkt doručován v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktu, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dodání produktu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9.      E-BOOK (produkt) i externí audio soubory MP3 obsahují jak viditelné, tak i skryté prvky pro identifikaci konkrétního uživatele. V případě nelegálního nahrání E-BOOKU na internet, mohou tyto viditelné i skryté prvky sloužit jako důkazní materiál pro identifikaci konkrétního uživatele.4. CENA PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu produktu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200607594/2010, vedený u společnosti FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“);Pokyny k platbě se vám zobrazí na webovém rozhraní ihned po odeslání objednávky. Tyto pokyny vám taktéž budou zaslány na vaší elektronickou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být vaše platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.


bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay;


bezhotovostně pomocí zrychleného bankovního převodu nebo-li online bankovního tlačítka prostřednictvím platebního systému GoPay;

 

4.2.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.4.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.5.     Vzhledem k charakteru produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko ODESLAT, je již konečnou cenou.

4.6.    Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

4.7.     Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

4.8.     V případě jakéhokoli druhu platby uvedené v čl. 4.1, je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Pokud není kupní cena připsána na náš účet ani do 14 dní od přijetí objednávky, vyhrazujeme si právo objednávku stornovat.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami, udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ kniha.

5.2.      Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze tehdy, pokud mu ještě nebyl zpřístupněn digitální obsah. Za zpřístupnění digitálního obsahu se považuje email, odeslaný prodávajícím na elektronickou adresu (email) kupujícího, kde jsou zpřístupněny informace o tom, kde a jak stáhnout digitální obsah. Přičemž nezáleží na tom, zda kupující, po zpřístupnění digitálního obsahu, tento digitální obsah stáhl či nikoliv. Jakmile je vám tedy digitální obsah zpřístupněn, právo na odstoupení ztrácíte. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@anglicky-efektivne.cz 

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal není-li prodávající s kupujícím dohodnutý jinak.

5.4.      Jako prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 5 dní po splatnosti a taky v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy.6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.     ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU: Po uhrazení kupní ceny vám budou prodávajícím na vaší elektronickou adresu zaslány informace, které budou uvádět, kde a jak si můžete stáhnout digitální obsah ve formátu PDF. Tímto vám bude zpřístupněn digitální obsah.

6.2.     DODACÍ LHŮTA: Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li plata provedena platební kartou (online) a to v naší pracovní době, bude produkt dodán ješte ten den, nejpozději však následující pracovní den. Je-li platba provedena zrychleným bankovním převodem nebo-li online bankovním tlačítkem (online), bude produkt dodán následující pracovní den. Je-li platba provedena klasickým bankovním příkazem (offline), bude produkt dodán až v den po obdržení platby, nejpozději však následující pracovní den po obdržení platby.

6.3.     NÁKLADY NA DODÁNÍ: Vzhledem k charakteru produktu nejsoiu účtovány žádné náklady za dopravu/dodání.

6.4.     Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožnující otevřít a zpracovat dokumenty ve formátu PDF.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt zakoupil:

7.2.1.    má produkt vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na druh prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@anglicky-efektivne.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde: Ochrana osobních údajů10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně měnit, avšak pro kupujícího vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte také na vaší elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři při potvrzení objednávky.

10.6.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.7.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: K Žižkovu 282/9, 190 00 - Praha 9, adresa elektronické pošty info@anglicky-efektivne.cz , telefon 702 049 049

 

V Praze dne 01.01 2023